Privacy Policy

Etter avtale

Selv om denne nettsiden kan være koblet til andre nettsteder, antyder vi ikke, verken direkte eller indirekte, noen godkjenning, assosiasjon, sponsing, støtte eller tilknytning med et hvilket som helst koblet nettsted, med mindre det spesifikt er angitt her.

Du bør nøye gjennomgå de juridiske uttalelsene og andre brukervilkår for ethvert nettsted som du får tilgang til via en lenke fra denne nettsiden. Din lenking til andre eksterne sider eller nettsteder skjer på egen risiko.

GDPR

Vi bruker ikke cookies eller oppbevarer informasjon om hverken personer eller selskaper tilknyttet denne nettsiden.